Textové pole:

Typy dokumentů (například)

· manuály, návody, příručky

· technické překlady

· smlouvy a právní překlady

· katalogy a marketingové texty

· webové stránky

· směrnice

· prezentace

· obchodní korespondence

· tendry

· systémy řízení jakosti, normy, řády

 

Obory překladů

· automobilový průmysl                                                                                            

· technika                                                                     

· strojírenství                                                               

· IT, telekomunikace                                                    

· ekonomie                                                        

· finance                                                                       

· právo                                                                         

· logistika                                                                     

· doprava                                                                      

· ekologie                                                                     

· správa nemovitostí                                                    

· veřejná správa                                                           

· životní prostředí, ekologie - EMS (Environmental Management System)

· kvalita, řízení jakosti - QMS (Quality Management System)

· stavebnictví

 

CAT nástroje

· zpracování překladů pomocí CAT softwaru - Computer Aided Translation: Trados, Wordfast, Translation Workspace

 

Ceník překladů a korektur

 

Objednávka překladu

NÍŽE

OBJEDNÁVKA PŘEKLADU

 

Pro objednání překladu použijte formulář vpravo.

 

Po obdržení objednávky vám bude její přijetí potvrzeno a bude vám zaslána kalkulace překladu. Kalkulace bude provedena na základě vámi zvoleného způsobu překladu - dle normostran či pomocí CAT nástroje.

 

Překlad dle normostran (NS)

 

Normostranou se rozumí 60 úhozů x 30 řádků, tedy celkem 1800 včetně jedné mezery za každým slovem. Při kalkulaci výsledné ceny se zaokrouhluje na 0,5 NS směrem nahoru. Při kalkulaci dle NS vám bude s potvrzením objednávky zaslána předběžná kalkulace překladu, konečná cena bude stanovena z výsledného překladu.

 

Překlad pomocí CAT nástroje

 

Jedná se o zpracování překladů pomocí CAT softwaru - Computer Aided Translation: Trados, Wordfast, Translation Workspace (dříve Logoport). Při kalkulaci dle CAT nástroje vám bude s potvrzením objednávky zaslána i analýza zdrojového textu a na základě této analýzy vám bude zaslána i konečná cena překladu. Cena je tedy stanovena ze zdrojového textu, nikoli z cílového textu jako je tomu u překladu dle NS.

Překlad objednáte stáhnutím, vyplněním a odesláním níže uvedeného formuláře. Současně s vyplněným formulářem zašlete soubory k překladu.

Korektury

· gramatická, stylistická, pravopisná korektura českých i cizojazyčných textů

· předtisková korektura

HR– lidské zdroje

marketing, management

BOZP

Evropská unie

elektronika, elektrotechnika

pivovarnictví

obráběcí stroje, CNC

osvětlení

chladící zařízení

sport

odpady, odpadové hospodářství

energetika, alternativní zdroje energie

Z jazyka

Do jazyka

Cena za normostranu

Základní cena za slovo při CAT překladu

čeština

angličtina

300 Kč

0,7  Kč

angličtina

čeština

200 Kč

0,7  Kč

slovenština

angličtina

300 Kč

0,7  Kč

čeština

němčina

300 Kč

0,7  Kč

němčina

čeština

200 Kč

0,7  Kč

Jazyk korektury

Cena za normostranu korektury

čeština

 50 Kč

angličtina

100 Kč

němčina

100 Kč