Textové pole:

Nabízené formy tlumočení

· doprovodné

· konsekutivní

· tlumočení s výjezdem

 

Doprovodné tlumočení

Používá se zejména při obchodních cestách a schůzkách. Leží někde mezi klasickým tlumočením a organizační prací.

Tlumočník se v těchto případech někdy chová jako průvodce, ale v žádném případě ho nenahrazuje.                    

Doprovod klienta při setkáních a pomoc při orientaci v jiném jazykovém a kulturním prostředí (úřady, restaurace, výstavy, rezervace lístků a letenek v zahraničí aj.).

 

Konsekutivní tlumočení

Patří mezi nejpožadovanější metody tlumočení.

Tlumočí se dílčí úseky nebo jednotlivé věty pronášeného projevu.

Při tlumočení pracuje tlumočník v blízkosti mluvčího, případně před publikem, ke kterému tlumočí.

Vhodné zejména pro společenské akce, obchodní jednání, schůzky, prezentace apod.

 

 

Tlumočení s výjezdem

 

· tlumočení v zahraničí

· tlumočení mimo bydliště tlumočníka

· tlumočení vícedenní konference

Klient zajišťuje tlumočníkovi dopravu či její úhradu, ubytování a stravu.

Klient poskytne včas informace ohledně místa pobytu, dopravy a druhu akce.

 

 

Ceník tlumočení

 

 

 

 

 

 

Uvedené ceny jsou výchozí a konečná celková cena tlumočení je vždy stanovena dle individuální domluvy s klientem.

Cena za tlumočení s výjezdem se sjednává individuálně, přičemž závisí na délce pobytu a pracovní náplni tlumočníka.

OBJEDNÁVKA TLUMOČENÍ

 

Pro objednání tlumočení použijte formulář vpravo.

 

Po obdržení objednávky vám bude její přijetí potvrzeno a bude vám zaslána kalkulace tlumočení.

 

Před objednáním tlumočení je potřeba:

 

Připravit pro tlumočníka případné podklady, které by měly být tlumočníkovi dodány včas, aby měl dostatečný čas na přípravu. Jedná se např. o seznam odborných termínů z dané oblasti, prezentace, články apod.

 

Sdělit tlumočníkovi podmínky tlumočení. Jedná se především o sdělení předpokládané doby tlumočení, u vícedenního tlumočení s výjezdem zajištění ubytování a stravy, dojednání dopravy tlumočníka na místo akce, sdělit typ akce a formálnost či neformálnost oděvu apod.

 

Tlumočení objednáte stáhnutím, vyplněním a odesláním níže uvedeného formuláře. Současně s vyplněným formulářem zašlete případně podkladové soubory k přípravě na tlumočení.

Objednávka tlumočení

NÍŽE

Doba tlumočení

Sazba

1 hodina (do max. 4 hodin)

500,- Kč

1/2 dne (4 hodiny)

1.700,- Kč

1 den (8 hodin)

3.400,- Kč

Přesčasová hodina (při 1/2 denním a celodenním tlumočení)

300,- Kč