Textové pole:

CAT—Computer Aided Translation (počítačem podporovaný překlad)

 

Kromě klasického překládání textů v objemu normostran lze překlad provádět pomocí tzv. CAT nástrojů. Jedná se o programy, které napomáhají překladateli se samotným překladem. Účtovací jednotkou u takto provedených překladů již není normostrana, ale slovo. Program dokáže analyzovat zadaný text k překladu, určí počet slov, procentuální opakování slov a na základě toho jsou následně slova účtována dle rozdílných sazeb.

 

Funkce CAT nástrojů

 

· Překladová paměť - Text překladu je rozdělen na určité segmenty. Pokud se konkrétní segment opakuje, program je schopen překladateli nabídnout dřívější provedený překlad, čímž se práce překladatele výrazně urychlí. Překladová paměť je vhodná zejména pro odborné technické překlady.

 

· Terminologická databáze - Jedná se o slovník, který překladatel vytváří ručně, obsahuje konkrétní termíny v obou jazycích. Terminologickou databázi lze s úspěchem využít při překládání přesných termínů (tj. zejména u technických textů), protože program automaticky dané termíny nahrazuje již přeloženým výrazem a tím je zaručena terminologická jednotnost celého překladu. využité této funkce se hodí především pro zpracování rozsáhlých či dlouhodobých projektů.

 

· CAT je vynikající metodou překladu pokud pravidelně potřebujete překládat určité dokumenty či jejich starší verze aktualizovat. V praxi se jedná zejména o katalogy, marketingové materiály, webové stránky, technickou dokumentaci, obchodní smlouvy apod.¨

 

 

Výhody použití CAT nástrojů

 

· jednotnost terminologie prostřednictvím využití překladové paměti

· úspora nákladů

· zkrácení času překladu

· zachování grafické úpravy dokumentu